بایگانی دسته بندی ها: به امواج الیوت

استراتژی های ورود خرید با الیوت موج ( 2 )

ganifx/ ژوئن 21, 2017/ به امواج الیوت/ 0 نظرات

در حال حاضر ما هنوز هم خواهد خرید mecoba ورود starategi با استفاده از موج, در این مثال ما باز خواهد شد تا CHF USD در قاب زمان D1. تصاویر زیر به اختصار می توان به شرح زیر توضیح داد. 1. در ابتدا روند رو به کاهش است روند که در آن قیمت همیشه موفق به ایجاد یک کم جدید و پایین تر, می توان آن را در سمت چپ نمودار دیده می شود…

استراتژی های ورود خرید با الیوت موج ( 1 )

ganifx/ ژوئن 21, 2017/ به امواج الیوت/ 0 نظرات

حالا می خواهیم ورود starategi به دنبال خرید را به استفاده از موج, در این مثال ما باز خواهد شد تا CHF USD در قاب زمان D1. تصاویر زیر به اختصار می توان به شرح زیر توضیح داد. 1. در ابتدا روند رو به کاهش است روند که در آن قیمت همیشه موفق به ایجاد یک کم جدید و پایین تر, می توان آن را در سمت چپ نمودار دیده می شود…

STRATEGI ENTRY فروش DENGAN الیوت موج ( 2 )

ganifx/ ژوئن 21, 2017/ به امواج الیوت/ 0 نظرات

در حال حاضر ما به دنبال ورود starategi با استفاده از موج, در این مثال ما ارز EUR USD در قاب زمان H1 باز. تصاویر زیر به اختصار می توان به شرح زیر توضیح داد. 1. در ابتدا روند رفتن روند رو به رشد که در آن قیمت همیشه موفق به ایجاد یک جدید با کیفیت بالا بالاتر است, می توان آن را در سمت چپ نمودار دیده می شود که در آن…

استراتژی ENTRY فروش با الیوت موج ( 1 )

ganifx/ ژوئن 21, 2017/ به امواج الیوت/ 0 نظرات

در حال حاضر ما به دنبال ورود starategi با استفاده از موج, در این مثال ما ارز EUR USD باز کردن در D1 زمان. تصاویر زیر به اختصار می توان به شرح زیر توضیح داد. 1. در ابتدا روند رفتن روند رو به رشد که در آن قیمت همیشه موفق به ایجاد یک جدید با کیفیت بالا بالاتر است, می توان آن را در سمت چپ نمودار در دیده…

TEKNIK آزاد به فروش برسانند MENURUT الیوت موج

ganifx/ ژوئن 21, 2017/ به امواج الیوت/ 0 نظرات

زمانی که ما موج نظریه یادگیری در یک روند صعودی و در یک روند نزولی پس ما می توانیم استراتژی با استفاده از روش آخرین موج را. اعتبار سنجی بر اساس نظریه فروش ورود موج سیگنال بر اساس به شرح زیر است : 1. اگر شما از تصویر زیر را ببینید, نقطه B می تواند به عنوان بالا بالاتر یا بالاترین نقطه در روند رو به افزایش در نظر گرفته. 2. در حالی که نقطه A است…

TEKNIK باز فروش MENURUT الیوت موج

ganifx/ ژوئن 21, 2017/ به امواج الیوت/ 0 نظرات

زمانی که ما موج نظریه یادگیری در یک روند صعودی و در یک روند نزولی پس ما می توانیم استراتژی با استفاده از روش آخرین موج را. اعتبار سنجی بر اساس نظریه موج سیگنال ورودی خرید بر اساس به شرح زیر است : 1. اگر شما از تصویر زیر را ببینید, نقطه B می تواند به عنوان یک نقطه کم یا پایین ترین پایین در یک روند نزولی در نظر گرفته. 2. در حالی که نقطه A است…

چگونه به طراحی موج در بازار

ganifx/ ژوئن 21, 2017/ به امواج الیوت/ 0 نظرات

نظریه الیوت موج Menurut, در یک روند طبیعی متشکل از 5 هر موج – هر یک باید شرایط زیر را داشته باشد : 1. موج دوم نمی تواند نفوذ حمایت از موج اول. 2. ارتفاع موج به سه نمی تواند کوتاه تر از ارتفاع موج اول 3. موج به چهار می توانید سطح مقاومت در برابر تجاوز در موج اول نیست. برای ساده…

سازند امواج الیوت

ganifx/ ژوئن 21, 2017/ به امواج الیوت/ 0 نظرات

رالف الیوت شناسایی 12 یک الگوی است که در نهایت به موج الیوت تکامل یافته است که ما اغلب استفاده و یادگیری امروز. اما اساسا الیوت موج دارای یک الگوی استاندارد است که می تواند به عنوان یک الگوی اساسی بازار در نظر گرفته. در تصویر زیر نگاه کنید, فرم خط بالا متشکل از اوج 1 – 5 و ادامه داد با کاهش A به C است…

الیوت موج نظریه Dasar

ganifx/ ژوئن 21, 2017/ به امواج الیوت/ 0 نظرات

منظر – مهم ترین جنبه از نظریه الیوت موج است : توسط ( الگوهای ), نسبت, و زمان ( زمان ). الگو یا الگوهای گفته می شود مهم ترین جنبه دلیل آن را توصیف شکل گیری جنبش های قیمت در بازار. این الگو کامل خواهد شد در الگوهای نموداری که به طور خاص آدرس الگوهای تکرارشونده در بازار و ابزار مورد بحث. با به رسمیت شناختن الگوی ما…