ವರ್ಗ ಆರ್ಕೈವ್ಸ್: ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಂತರವು

ganifx/ ನವೆಂಬರ್ 7, 2017/ ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ/ 0 ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ / ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಮತೋಲನ (ಬಾಟ್) ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ರಫ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದೇಶವನ್ನು ಆಮದು. ಬರವಣಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು, ನಂತರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಾಟ್ಗಳು ಟ್ರೇಡ್ ಬಾಕಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಬಾಟ್ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಮತೋಲನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಶವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಂಖ್ಯೆ…

ಮೂಲಭೂತ ಆರ್ಥಿಕ ಡಾಟಾ

ganifx/ ನವೆಂಬರ್ 7, 2017/ ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ/ 0 ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು

ಎರಡನೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ – ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದು ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಕರೆನ್ಸಿ ಮಾರಾಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಹಭಾಗಿಗಳ ಬಳಸಿದ ಸಮಯ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ನಾವು ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸೈಟ್ಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು forexfactory.com. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದಶಮಾಂಶ ನೋಡಬಹುದು…

ರೀತಿಯ – ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ganifx/ ನವೆಂಬರ್ 7, 2017/ ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ/ 0 ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು

ಮೂಲತಃ, ಮೂಲಭೂತ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು : 1. ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ. 2. ಅಂಕಿ ನಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಭಜಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ 2 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ : 1. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪಿಚ್ ಹಾರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಆಶಾವಾದಿ ಎಂದು bernadakan. 2. ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು…

KORELASI SUKU BUNGA DAN FOREX

ganifx/ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2017/ ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ/ 0 ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು

Karena kita melakukan aktifitas jual- beli mata uang pasti ada hubungannya dengan tingkat suku bunga. Mata uang bergantung dan bergerak pada nilai suku bunga karena hal itu menentukan arus perputaran perekonomian global (flow of global capital) ke dalam dan keluar di suatu negara. Suku bunga juga mampu menarik perhatian dari para investor dan pelaku pasar lainnya. Mereka lebih meminati berbisnis di

ಉಲ್ಲೇಖದ ದರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್

ganifx/ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2017/ ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ/ 0 ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು

Pengertian sederhananya seperti ini, nilai dari tingkat suatu suku bunga atau interest rate membuat perputaran uang pada dunia forex. Dengan kata lain pasar forex bergerak karena reaksi pasar terhadap nilai suku bunga pada setiap mata uang yang diperdagangkan. Suku bunga pada mata uang merupakan salah satu faktor terbesar dalam menentukan nilai patokan harga, termasuk nilai mata uang. mengetahui dan mencari tahu

ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್

ganifx/ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2017/ ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ/ 0 ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು

Setelah sebelumnya banyak dibahas mengenai analisa teknikal maka kali ini kita akan membahasa analisa fundamental. Kalau dalam analisa teknikal kita biasanya menggunakan alat bantu baik berupa indikator maupun tool lainnya, maka pada analisa fundamental ini biasanya kita akan lebih sering mengamati data ekonomi dari negara yang bersangkutan, karena setiap ada release news akan sangat berpengaruh dengan naik turunnya mata uang negara yang