Tag Archives: стратеги enrty

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ойлгодог ХАНГАМЖ ЭРЭЛТ

ganifx/ оны зургадугаар сарын 21, 2017/ Хангамж, эрэлт хэрэгцээ/ 0 санал

А худалдаачин зах зээлийн механизм нь ерөнхийдөө офлайн зах зээл гэх мэт янз бүрийн биш гэдгийг ойлгох ёстой. Энэ нь хөрөнгийн зах зээлийн байсан эсэх , загас, бид эрэлт, нийлүүлэлтийн хууль Хэрэв оролцсон хүний ​​хүчин хамтран ажиллаж хэрхэн харж бусад зах зээл. Энэ нь үнийн хөдөлгөөний гол цэг юм, бөгөөд энэ нь энгийн харилцаа тэнцвэргүй болсон үед боломж бий, Хэрэв бид бэлэн ажиглалт байна…