Tag Archives: хүүгийн хэмжээ

Ишлэл түвшин ОЙЛГОХ

ganifx/ Аравдугаар сар 29, 2017/ гол шинжилгээ/ 0 санал

Энэ нь энгийн ойлгох нь, хүүтэй, эсвэл хүүгийн түвшин нь үнэ цэнэ нь гадаад валютын дэлхийн мөнгөний эргэлтийн хурд болгодог. Өөрөөр хэлбэл, учир нь зах зээлийн урвал арилжаалагдсан валютын бүр дээр хүүгийн түвшин нь гадаад валютын зах зээлд шилжих. валютын хүүгийн жишиг үнэ цэнийг тодорхойлох хамгийн том хүчин зүйлүүдийн нэг юм, валютын үнэ цэнийг зэрэг. мэдэж, олж…