Tag Archives: analisa бараан үүл

ХОЁРДУГААР Лааны буцаах хэв маяг ( DARK үүл )

ganifx/ May 28, 2017/ Лааны/ 0 санал

дээр дусал болгон чиг хандлага, нэг чиг хандлага өөрчлөх хэв маяг нь ихэвчлэн дараагийн гарч Dark Cloud байна. Зүгээр л хээ шиг бид Лааны хэв маяг хоёр дэнлүүний бүрдэнэ өмнө хүчингүй хэлэлцсэн, Эхний Лааны бух юм / хоёр сарнайн болон лаа баавгай байна / доош нь. бусад нэмэгдэх хандлагатай адил, тодорхой хугацаанд худалдан авагчдын тоогоор давамгайлж байсан үед…