Tag Archives: analisa dark cloud

दुइ कैंडलस्टिक सहनुपरेको ढाँचा ( गाढा बादल )

ganifx/ सक्छ 28, 2017/ कैंडलस्टिक/ 0 टिप्पणीहरू

माथि घटेको मा प्रवृत्ति को एक प्रवृत्ति सहनुपरेको ढाँचाको अक्सर अर्को खडा कि गाढा क्लाउड छ. बस ढाँचा जस्तै हामी पहिले सहनुपरेको कैंडलस्टिक ढाँचा दुई कैंडलस्टिक हुन्छन् छलफल, पहिलो कैंडलस्टिक तेजी को छ / दुई गर्न गुलाब र मैनबत्ती मंदी को हो / तल. अन्य बढ्दो प्रवृत्ति संग रूपमा, selama periode waktu tertentu didominasi oleh banyaknya buyer yang