ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਰਕਾਈਵ: ਸ਼ਮਾਦਾਨ

ਫਾਰੇਕਸ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਪੈਟਰਨ ਸੂਚਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਜ ਮੁਦਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ,ਇਸ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਮੁਦਰਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਮਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਕ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ .

Contoh ਇੰਦਰਾਜ਼ ਪੋਲਾ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਰ ( 4 )

ganifx/ ਜੂਨ 21, 2017/ ਸ਼ਮਾਦਾਨ/ 0 ਟਿੱਪਣੀ

ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪੱਟੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੋ ਓਪਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,, namun menggunakan time frame yang lebih kecil . Seperti contoh di bawah ini kita akan menggunakan gambar pada mata uang EUR USD pada time frame H4. Pada gambar di bawah dapat dilihat ada dua candlestick yang pertama adalah candlsetick bearish dan yang

Contoh ENRTY ਪੋਲਾ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਰ ( 3 )

ganifx/ ਜੂਨ 21, 2017/ ਸ਼ਮਾਦਾਨ/ 0 ਟਿੱਪਣੀ

ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪੱਟੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੋ ਓਪਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,, ਵਰਗੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਹੇਠ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਡਾਲਰ CHF 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਰੇਮ D1' ਤੇ ਵਰਤ ਕਰੇਗਾ. Pada gambar di bawah dapat dilihat ada dua candlestick yang pertama adalah candlsetick bullish dan yang kedua adalah candlestick bearish. Kalau kita melihat candlestick

Contoh ਇੰਦਰਾਜ਼ ਪੋਲਾ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਰ ( 2 )

ganifx/ ਜੂਨ 21, 2017/ ਸ਼ਮਾਦਾਨ/ 0 ਟਿੱਪਣੀ

ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪੱਟੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੋ ਓਪਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,, ਮਿਸਾਲ ਵਰਗੇ ਹੇਠ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਰੇਮ D1 'ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਮਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ' ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕਰੇਗਾ. Pada gambar di bawah dapat dilihat ada dua candlestick yang pertama adalah candlsetick bearish dan yang kedua adalah candlestick bullish. Kalau kita melihat candlestick

Contoh ਇੰਦਰਾਜ਼ ਪੋਲਾ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਰ ( 1 )

ganifx/ ਜੂਨ 21, 2017/ ਸ਼ਮਾਦਾਨ/ 0 ਟਿੱਪਣੀ

Kali ini kita akan memberikan contoh cara open posisi dengan memanfaatkan pola inside bar yang muncul di market, seperti contoh di bawah ini kita akan menggunakan gambar pada mata uang Eur Jpy pada time frame D1. Pada gambar di bawah dapat dilihat ada dua candlestick yang pertama adalah candlsetick bearish dan yang kedua adalah candlestick bullish. Kalau kita melihat candlestick kedua

ਬਾਰ ਪਈਓ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰਲੇ

ganifx/ ਜੂਨ 21, 2017/ ਸ਼ਮਾਦਾਨ/ 0 ਟਿੱਪਣੀ

Salah satu pola candlestick yang sering muncul di market dan bisa kita jadikan sebagai sebuah strategi adalah Inside Bar. Inside Bar di sini dapat diartikan bahwa ada dua buah candlestick yang mana candlestick kedua high lownya berada di dalamrange candlestick sebelumnya. Pada kasus ini kita tidak memandang warna atau sifat candlestick tersebut, bisa saja candlestick Bullish – ਸਹਿਣਯੋਗ , ਉਦਮ…

BELAJAR ਪੋਲਾ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਤਿੰਨ ਸਫੈਦ ਸਿਪਾਹੀ

ganifx/ ਜੂਨ 8, 2017/ ਸ਼ਮਾਦਾਨ/ 0 ਟਿੱਪਣੀ

ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲਣ ਸਿੱਖਣ ਜਾਵੇਗਾ ਥੱਲੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ Trend ਨੂੰ. ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਰੋਜ਼ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਸਿੱਖ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਤਿੰਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਫ਼ੌਜੀ ਹੈ. ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਘੱਟ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਉਭਰ ਫਿਰ ਸਵਿੰਗ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…

BELAJAR ਪੋਲਾ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕੁੱਕੜ

ganifx/ ਜੂਨ 8, 2017/ ਸ਼ਮਾਦਾਨ/ 0 ਟਿੱਪਣੀ

ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲਣ ਸਿੱਖਣ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮ੍ਹਾਦਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ Trend ਹੋ ਗਈ. ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਰੋਜ਼ ਹੈ. Pola ini memang jarang sekali kita jumpai di market namun apabila pola ini muncul maka swing trader harus benarbenar waspada dengan pola candlestick ini. Pola Three Black Crows

ਫਿਬੋਨਾਚੀ retracement ਸੋਧ ਲਈ

ganifx/ ਮਈ 31, 2017/ ਸ਼ਮਾਦਾਨ, ਫਿਬੋਨਾਚੀ/ 0 ਟਿੱਪਣੀ

ਇਸ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਵਰਤ ਕਰੇਗਾ ਨੌਕਰ ਫਿਬੋਨਾਚੀ retracement ਹਨ. ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਬੋਨਾਚੀ retracement ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ sebarapa ਸੋਧ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਪਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ. ਨਹਿ, ਇਸ ਫਿਬੋਨਾਚੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ -pola ਸ਼ਮ੍ਹਾਦਾਨ ਪੈਟਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੋਧ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ…

ਅਰਜ਼ੀ ਪਈਓ – ਫਾਰੇਕਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਪੈਟਰਨ

ganifx/ ਮਈ 31, 2017/ ਸ਼ਮਾਦਾਨ/ 0 ਟਿੱਪਣੀ

Kita telah membahas pola candlestick dan fibonacci retracement, nah sekarang kita akan mencoba menggabungkan keduanya dalam menganalisa pergerakan pasar. Pada bagian yang lalu kita sudah membahas polapola reversal baik pembalikan naik maupun turun. Untuk sekedar mengulangi, pola pembalikan dari trend naik menjadi turun ditandai dengan muculnya pola -pola : Bearish Engulfing, Bearish Harami, Shooting Star, Hanging Man , Dark Cloud

ਸਾਰ ਸਭਿ ਸ਼ਮਾਦਾਨ TERBENTUKNYA

ganifx/ ਮਈ 30, 2017/ ਸ਼ਮਾਦਾਨ/ 0 ਟਿੱਪਣੀ

1. ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਲੈਣ / ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜ ਮੁਦਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਹੈ. 2. ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਤੱਕ ਖਰੀਦਣ ਵਿਆਜ ਦਾ ਅਸਰ. 3. ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ, ਵਿਆਜ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਸਰ…