ਟੈਗ ਆਰਕਾਈਵ: analisa ਮੋਮਬੱਤੀ

ਇੱਕ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੀ ਤੰਗੀ ਪੈਟਰਨ ( ਟੁਟਦਾ ਤਾਰਾ )

ganifx/ ਮਈ 27, 2017/ ਸ਼ਮਾਦਾਨ/ 0 ਟਿੱਪਣੀ

ਪਿਛਲੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹਥੌੜਾ ਅਤੇ ਲਟਕਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲ ਪੈਟਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਰਾ ਅਰਥਾਤ ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. Shooting star ini masih masuk dalam kelompok candle Pin Bar atau candle dengan ekor yang panjang. Pola shooting star terbentuk dengan formasi nilai harga penutupanya berada di bawah nilai harga pembukaannya