tag Archives: Elliot vlna

ENTRY STRATÉGIA kúpi za ELLIOT WAVE ( 2 )

ganifx/ jún 21, 2017/ Elliot vlna/ 0 komentáre

Teraz budeme naďalej kupovať mecoba aby starategi vstup využitím vlnu, V tomto príklade budeme otvárať USD CHF na čas rámy D1. V stručnosti obrázky nižšie možno vysvetliť nasledovne. 1. Spočiatku sa objavil trend poklesu, kde sa ceny vždy podarilo dosiahnuť nové nižšie minimum, toto vidíme na ľavej strane grafu…

ENTRY STRATÉGIA kúpi za ELLIOT WAVE ( 1 )

ganifx/ jún 21, 2017/ Elliot vlna/ 0 komentáre

Teraz sa pokúsime vytvoriť stratégiu nákupu kúpiť pomocou vĺn, V tomto príklade budeme otvárať USD CHF na čas rámy D1. V stručnosti obrázky nižšie možno vysvetliť nasledovne. 1. Spočiatku bol trendom klesajúci trend, keď sa ceny vždy podarilo znížiť na nové minimum, toto vidíme na ľavej strane grafu…

VSTUPTE S PREDAJNOU STRATÉGIOU S ELLIOT WAVE ( 2 )

ganifx/ jún 21, 2017/ Elliot vlna/ 0 komentáre

Teraz sa pokúsime vytvoriť štýl vstupu pomocou vĺn, v tomto príklade otvoríme EUR USD v časovom rámci H1. V stručnosti obrázky nižšie možno vysvetliť nasledovne. 1. Spočiatku bol trendom, ktorý nastal, stúpajúci trend, keď ceny vždy dokázali dosiahnuť nové vyššie maximá, toto vidíme na ľavej strane mapy, kde je…

PREDÁM ENTRY stratégie s ELLIOT WAVE ( 1 )

ganifx/ jún 21, 2017/ Elliot vlna/ 0 komentáre

Teraz sa budeme snažiť urobiť vstup starategi využitím vlnu, V tomto príklade budeme otvárať meny EUR USD na ráme D1 časovom. V stručnosti obrázky nižšie možno vysvetliť nasledovne. 1. Spočiatku bol trendom, ktorý nastal, stúpajúci trend, keď ceny vždy dokázali dosiahnuť nové vyššie maximá, to vidíme na ľavej strane grafu na…

TEKNIK OPEN PREDAJ MENURUT ELLIOT WAVE

ganifx/ jún 21, 2017/ Elliot vlna/ 0 komentáre

Po preštudovaní teórie vĺn v hornom a dolnom prúde môžeme vytvoriť vlnovú techniku. Validácia signálov predaja predaja podľa teórie vlny je nasledovná : 1. Ak vidíte na obrázku nižšie, bod B možno povedať ako vyšší alebo najvyšší bod na hornom toku. 2. Keďže bod A je…

TEKNIK OPEN BUY MENURUT ELLIOT WAVE

ganifx/ jún 21, 2017/ Elliot vlna/ 0 komentáre

Po preštudovaní teórie vĺn v hornom a dolnom prúde môžeme vytvoriť vlnovú techniku. Validácia signálov buy buy na základe teoretickej vlny je nasledovná : 1. Ak vidíte na obrázku nižšie, bod B možno označiť ako dolný dolný alebo dolný bod na zostupnom smere. 2. Keďže bod A je…

AKO TO ťahanie WAVE NA TRHU

ganifx/ jún 21, 2017/ Elliot vlna/ 0 komentáre

Menurutová teória Elliot Wave, o normálnom trende pozostávajúcom z: 5 príslušné vlny – každý z nich by mal mať nasledujúce požiadavky : 1. Druhá vlna nemôže prejsť podporou prvej vlny. 2. Výška tretej vlny nemôže byť menšia ako výška prvej vlny 3. Štvrtá vlna nesmie narušiť úroveň odporu prvej vlny. Pre uľahčenie…

VYTVÁRANIE VLHKOJ VLNY

ganifx/ jún 21, 2017/ Elliot vlna/ 0 komentáre

Identifikoval sa Ralph Elliot 12 vzorec, ktorý sa nakoniec vyvinul do Elliot Wave, ktorý dnes často používame a študujeme. Ale Elliot Wave má v zásade štandardný model, ktorý možno povedať ako základné trhové vzorce. Pozrite sa na obrázok nižšie, tvar hornej línie pozostávajúci z vrcholu 1 – 5 a pokračoval so znižovaním A na C je…

Teória DASAR ELLIOT WAVE

ganifx/ jún 21, 2017/ Elliot vlna/ 0 komentáre

aspekt – Najdôležitejším aspektom teórie Elliot Wave je : podľa ( vzory ), pomer, a čas ( čas ). Model je považovaný za najdôležitejší aspekt, pretože ilustruje tvorbu cenových pohybov, ktoré sa vyskytujú na trhu. Tento model bude podrobne rozobraný v schémach grafov, ktoré konkrétne popisujú vzorce, ktoré sa často vyskytujú na trhu a jeho účel. Rozpoznaním vzoru budeme…