Category Archives: analiza kyçe

BILANCIT TË KUPTUARIT TRADE

ganifx/ nëntor 7, 2017/ analiza kyçe/ 0 komente

Në përgjithësi Bilanci tregtar / Bilanci i Tregtisë (bOT) është dallimi në mes dallimi në mes të numrit të përgjithshëm të produkteve të eksportit dhe shërbimeve nga një vend me një produkt të përgjithshme dhe shërbimeve të importuara në një vend. Për lehtësinë e shkrimit, atëherë tani e tutje i referohemi si bots bilancin tregtar. Bot është komponenti më i madh në përgatitjen e bilancit të pagesave ose të llogarisë rrjedhëse, i cili është numri…

DATA FUNDAMENTAL EKONOMIKE

ganifx/ nëntor 7, 2017/ analiza kyçe/ 0 komente

E dyta themelor është shpallja e të dhënave zyrtare nga qeveria. Këto të dhëna janë numerike – Shifrat lëshuar ndonjë periudhë të caktuar kohore, në të cilën këto të dhëna janë përdorur nga pjesëmarrësit e tregut për të marrë vendimin për të blerë ose shitur monedhën në fjalë. Ne mund të shohim orarin lirimin e të dhënave ekonomike në shumë vende ekonomike. Njëri prej tyre forexfactory.com. Këtu ne mund të shohim të dhënat e…

LLOJ – ANALIZA E FUNDAMENTAL

ganifx/ nëntor 7, 2017/ analiza kyçe/ 0 komente

Në thelb, bazat mund të klasifikohen në dy grupe : 1. rezulton themelore nga komentet apo mendimet e zyrtarëve përkatës të politikës ekonomike. 2. rezultojnë themelor nga të dhënat statistikore. Komentet apo deklaratë zyrtare mund të ndahet në 2 rast : 1. Komentet ngriti agresive bernadakan se të gjitha komentet janë pozitive apo optimist në lidhje me gjendjen ekonomike të vendit. 2. komente…

KORELASI SUKU BUNGA DAN FOREX

ganifx/ tetor 29, 2017/ analiza kyçe/ 0 komente

Karena kita melakukan aktifitas jual- beli mata uang pasti ada hubungannya dengan tingkat suku bunga. Mata uang bergantung dan bergerak pada nilai suku bunga karena hal itu menentukan arus perputaran perekonomian global (flow of global capital) ke dalam dan keluar di suatu negara. Suku bunga juga mampu menarik perhatian dari para investor dan pelaku pasar lainnya. Mereka lebih meminati berbisnis di

KUPTOJMË normën e referencës

ganifx/ tetor 29, 2017/ analiza kyçe/ 0 komente

Kuptimi këtë thjeshtë si, vlera e nivelit të një normë interesi ose normë interesi e bën shpejtësinë e parave në botë Forex. Me fjalë të tjera, të lëvizë në treg Forex, sepse reagimi i tregut me normën e interesit në çdo monedhave të tregtohen. Norma e interesit në valutë është një nga faktorët më të mëdha në përcaktimin e vlerës së çmimit të reperit, duke përfshirë edhe vlerën e monedhës. e di dhe për të gjetur…

PENGERTIAN ANALISA FUNDAMENTAL

ganifx/ tetor 16, 2017/ analiza kyçe/ 0 komente

Setelah sebelumnya banyak dibahas mengenai analisa teknikal maka kali ini kita akan membahasa analisa fundamental. Kalau dalam analisa teknikal kita biasanya menggunakan alat bantu baik berupa indikator maupun tool lainnya, maka pada analisa fundamental ini biasanya kita akan lebih sering mengamati data ekonomi dari negara yang bersangkutan, karena setiap ada release news akan sangat berpengaruh dengan naik turunnya mata uang negara yang