FÖRSTÅELSE Handelsbalans

ganifx/ november 7, 2017/ analyser nyckel/ 0 kommentarer

Generellt handelsbalansen / Handelsbalans (BoT) är skillnaden mellan skillnaden mellan det totala antal exportprodukter och tjänster från ett land med en total produkter och tjänster som importeras till ett land. För att underlätta att skriva, då hädanefter hänvisar vi till som bots handelsbalansen. Bot är den största komponenten i beredningen av Betalningsbalans eller bytesbalansen, vilket är antalet…

Grundläggande ekonomiska DATA

ganifx/ november 7, 2017/ analyser nyckel/ 0 kommentarer

Den andra grundläggande är tillkännagivandet av officiella uppgifter från regeringen. Dessa data är numerisk – Siffror släppt någon specifik tidsperiod där dessa data används av marknadsaktörerna att ta ett beslut om att köpa eller sälja den aktuella valutan. Vi kan se den ekonomiska uppgifter utgivningsschemat i många ekonomiska platser. En av dem forexfactory.com. Här kan vi se data…

SLAG – ANALYS AV GRUNDLÄGGANDE

ganifx/ november 7, 2017/ analyser nyckel/ 0 kommentarer

I princip kan grunderna kan indelas i två grupper : 1. Fundamental följd av kommentarer eller synpunkter från berörda tjänstemän för den ekonomiska politiken. 2. Grundläggande resulterande från statistiska uppgifter. Kommentarer eller officiellt uttalande kan delas in i 2 fall : 1. Kommentarer slog hökaktiga bernadakan att alla kommentarer är positiva eller optimistiska om landets ekonomiska tillstånd. 2. kommentarer…

ANALYS SLUTSATS Inter

ganifx/ november 7, 2017/ korrelation/ 0 kommentarer

Från några av de tidigare recensionerna, som grund för Inter analys på valutamarknaden kan man dra slutsatsen: Om Dow droppar, Nikkei index föll också. Utöver sin positiv korrelation bland världens börser, också för att den amerikanska ekonomin är nära besläktad med Japan. Om indexet Nikkei föll, USD / JPY försvagades eller stärkt JPY, och vice versa, Om Nikkei upp valutan USD…

USD CAD RELATIONER OCH OLJA

ganifx/ november 7, 2017/ korrelation/ 0 kommentarer

Förhållandet mellan guld och den amerikanska dollarn själv tenderar att ha en negativ korrelation. Traditionellt när den globala ekonomin växer, Investerare tenderar att köpa dollar och sälja guld, och vice versa. US-dollar och japanska yen också nu, har ansetts vara en säker tillflyktsort valuta och det är en ganska säker investering verktyg. råolja, eller ofta kallad 'svarta guldet'…

FÖRHÅLLANDET Yield och VALUTA

ganifx/ oktober 30, 2017/ korrelation/ 0 kommentarer

Yield bond kan användas som en indikator för aktiemarknaden. US obligationer indikerar tillståndet för den amerikanska kapitalmarknaden, vilket visar efterfrågan på den amerikanska valutan. Räntor återspeglar inflations. Om räntorna stiger, obligationsräntorna stiger och obligationspriserna faller. Ökningen i räntor skulle orsaka växelkursen stärks. Så stigande obligationsräntor (eller…

EFFEKT på obligationsmarknaden

ganifx/ oktober 30, 2017/ korrelation/ 0 kommentarer

För närvarande obligationsmarknaden är en av de viktigaste delen av systemet för de globala finansmarknaderna, och alltid en oro valutahandlare. En obligation är ett bevis på att investerare har gått med på att ge en lånefonder till regeringen i ett land (för statsobligationer eller statsobligationer) eller en juridisk person (att binda bolaget eller institution), inom tidsfristen och hastigheten…

FÖRHÅLLANDET MELLAN INDEX FOREX

ganifx/ oktober 30, 2017/ korrelation/ 0 kommentarer

Som har lite nämnts i tidigare diskussioner , aktieindex som har en mycket nära relation med den valuta, i synnerhet för ett land med en större index och valuta ofta handlas. Den grundläggande principen för Inter analys på världens finansmarknader, det finns 3 instrument som påverkar varandra, dvs aktieprisindex, kursen och bindning (statsobligation eller obligation…

Aktieindex I VÄRLDEN

ganifx/ oktober 30, 2017/ korrelation/ 0 kommentarer

I varje land inom vissa områden finns det vanligtvis viktigt aktieindex, som är en referens eller styr investerare att analysera eller likvidationsplan. Några viktiga världs aktieindex betraktas som den viktigaste indikatorn är: 1. Dow Jones Industrial Average (DJIA, eller Dow Jones) – USA Dow Jones index är en viktig indikator som representerar 30 företaget…

ANALYS FÖRSTÅELSE Inter

ganifx/ oktober 30, 2017/ korrelation/ 0 kommentarer

I en värld av börsposter handlas instrument , som forex, index , lager . Varje instrument anslöts till varandra. Dessa förhållanden kallas ofta Inter. Intermeningsfulla relationer och interaktioner mellan olika typer av marknader med varje handelsdag instrument. Den prisrörelser av olika typer sådana marknader påverkar varandra, till exempel mellan aktiemarknaden och råvarumarknaden,…