ట్యాగ్ ఆర్కైవ్స్: ఫారెక్స్ వ్యూహం

KIND – FUNDAMENTAL విశేషాల విశ్లేషణ

ganifx/ నవంబర్ 7, 2017/ కీ విశ్లేషిస్తుంది/ 0 వ్యాఖ్యలు

సాధారణంగా, ఫండమెంటల్స్ వర్గీకరించవచ్చు రెండు బృందాలుగా : 1. వ్యాఖ్యలు లేదా ఆర్థిక విధానం యొక్క సంబంధిత అధికారుల అభిప్రాయాలు నుండి ఫండమెంటల్ ఫలితంగా. 2. గణాంక డేటా నుండి ఫండమెంటల్ ఫలితంగా. వ్యాఖ్యలు లేదా అధికారిక ప్రకటన ఉపవిభజన చేయవచ్చు 2 కేసు : 1. వ్యాఖ్యలు ఇచ్చానని hawkish అన్ని వ్యాఖ్యలను దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి అనుకూల లేదా ఆశావాద ఉంటాయి bernadakan. 2. వ్యాఖ్యలు…

SIFAT SERAKAH SEWAKTU TRADING

ganifx/ అక్టోబర్ 29, 2017/ మానసిక ట్రేడింగ్/ 0 వ్యాఖ్యలు

Kebiasaan selanjutnya yang dapat menghancurkan atau merusak piskologis kita adalah timbulnya sifat serakah. Memang benar kita terjun ke dunia trading ini dengan satu alasan ingin mendapatkan penghasilan sebesarbesarnya, namun juga harus diimbangi dengan sikap realistis. Maksudnya kita harus berfikir dengan keuntungan yang kita harapkan dan menghitung modal yang sekarang kita pakai. Misalkan saja modal yang kita pakai adalah $1000 ,…

KARAKTER MARKET ASIA

ganifx/ అక్టోబర్ 16, 2017/ ఫారెక్స్ బేసిక్స్/ 0 వ్యాఖ్యలు

Seperti kita ketahui bahwa pasar forex terbagi dalam beberapa session, baik Asia , Eropa maupun Amerika. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu demi satu karakter tiap pasar tersebut. Kita mulai dari pasar Asia. Seperti kita ketahui negara Asia yang bisa dibilang paling maju dan menjadi kiblat negara lainnya di kawasan ini adalah Jepang. Maka mau tidak mau kita harus membahas

STOP LOSS BERDASARKAN WAKTU

ganifx/ అక్టోబర్ 11, 2017/ డబ్బు managemne/ 0 వ్యాఖ్యలు

Metode selanjutnya yang sering digunakan trader dalam penempatan stop loss adalah berdasarkan waktu. Cara ini biasanya digunakan oleh trader tipe long term atau swing dan para pemain saham. Karena bisanya mereka hanya melakukan open posisi dengan sangat sedikit , kadang hanya open posisi sekali dalam satu minggu dan akan ditengok kembali setelah beberapa minggu kemudian. Karena cara ini dilakukan dalam jangka panjang

STOP LOSS BERDASARKAN VOLATILITAS

ganifx/ అక్టోబర్ 11, 2017/ డబ్బు managemne/ 0 వ్యాఖ్యలు

Metode selanjutnya dalam menempatkan atau menentukan stop loss adalah berdasarkan volatilitas harga. Perlu kita ketahui bahwa setiap pasangan mata uang mempunyai volatilitas yang berbedabeda. Pergerakan mata uang EUR USD akan berbeda dengan mata uang GBP JPY , karena mempunyai range harian yang berbeda, yang kadang sangat tidak terkontrol sewaktu ada momentum berita yang berdampak besar. nah, penempatan stop loss tiap

స్టాప్ నష్టం BASED CAPITAL

ganifx/ అక్టోబర్ 11, 2017/ డబ్బు managemne/ 0 వ్యాఖ్యలు

రక్షణ అనేక పద్ధతులు తరచుగా పరిగణించడం వంటి వ్యాపారులు ఉపయోగిస్తారు ఉన్నాయి అని స్టాప్ నష్టం గుర్తించేందుకు : 1. మోడల్ 2. అస్థిరత 3. గ్రాఫిక్ 4. సమయం మేము ఒక ద్వారా ఈ రక్షణ పద్ధతి చర్చించడానికి చేస్తుంది. మరియు మేము చర్చించడానికి ఉంటుంది మొదటి ఒక రక్షణ విధానం ఆధారంగా రాజధాని. ప్రతి వ్యాపారి వేరే రాజధాని కలిగి ఉండాలి – ప్రతి ఇతర నుండి వివిధ. కొన్ని రాజధాని ఉపయోగించడానికి…

CAPITAL ట్రేడింగ్ రక్షణ

ganifx/ అక్టోబర్ 11, 2017/ డబ్బు managemne/ 0 వ్యాఖ్యలు

ఈవెంట్ రక్షణ లేదా సాధారణంగా ఒక స్టాప్ నష్టం అంటారు లేదా కట్ నష్టం ప్రపంచ వాణిజ్య లో ఒక సాధారణ విషయం. నిజ వ్యాపార ప్రపంచంలో ఒక సాధారణ ఉదాహరణగా యొక్క మేము వ్యవస్థాపకులు సిద్ధంగా భోజనం చెప్తున్నారు వీలు, ఆహార వివిధ రకాల అమ్ముతున్న. డిమాండ్ లేదా డిమాండ్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అని వంటకాలు మధ్య జపనీస్ వంటకాలు చాలా ఉంది, తక్కువ అయితే చాలా…

PENGERTIAN ORDER BUY STOP

ganifx/ అక్టోబర్ 9, 2017/ ఫారెక్స్ బేసిక్స్/ 0 వ్యాఖ్యలు

Fasilitas order tidak langsung selanjutnya yang akan kita bahas adalah buy stop. Dalam contoh sederhana dalam kehidupan nyata mungkin bisa dianalogikan sebagai berikut. Misalkan saja kita seorang petani yang mempunyai banyak beras. Sebenarnya kita ingin menjual semua beras yang kita miliki di pasar, namun harga saat ini masih terlalu rendah menurut pengamatan dan pengalaman kita. Misalkan saja harga beras sekarang Rp. 8000…

PENGERTIAN STOP LOSS

ganifx/ సెప్టెంబర్ 30, 2017/ డబ్బు managemne/ 0 వ్యాఖ్యలు

Kita pasti pernah menemui keadaan di mana ternyata arah market berlawanan dengan posisi kita. nah, dalam keadaan seperti ini tentu saja kita membutuhkan batas kerugian yang mampu kita terima , atau dalam bahasa sederhana level di mana kita mampu menerima kerugian apabila arah market berlawanan dengan open posisi kita. Hal ini adalah sebagai tindakan preventif agar balance kita tidak akan tergerus

PENGERTIAN BREAKOUT DI MARKET

ganifx/ సెప్టెంబర్ 30, 2017/ చార్ట్ నమూనాలను/ 0 వ్యాఖ్యలు

Breakout secara sederhana dapat diartikan bahwa harga berhasil membuat titik tertinggi baru di mana berhasil menembus titik support maupun titik resistance sebelumnya. Pada contoh real di market dapat diartikan terdapat dua buah breakout yaitu breakout support dan breakout resistnace. Breakout support adalah suatu kodisi di mana semula harga berhasil membuat titik terendah yang baru atau dalam istilahnya kita kenal dengan lower low