ట్యాగ్ ఆర్కైవ్స్: ఫారెక్స్ సూచిక

STRATEGI SELL PADA CHANNEL UPTREND

ganifx/ జూన్ 12, 2017/ వ్యూహం/ 0 వ్యాఖ్యలు

Pada kondisi ideal misalkan pada sebuah trend naik maka sebaiknya kita juga hanya mengambil open posisi buy dengan bantuan garis channel, namun bagi trader yang sangat agresif sebenarnya juga bisa mengembangkan strategi lainnya misalkan dalam sebuah garis channel uptrend kita juga open posisi sell sewaktu harga menyentuh titik atas channel, hal ini bisa saja kita lakukan apabila range dalam garis channel

తిరోగమనం విత్ యాదృచ్చిక విభేదం EXAMPLE

ganifx/ జూన్ 12, 2017/ ఏకీభవించటం విభేదం/ 0 వ్యాఖ్యలు

ఈ సమయంలో మేము ఒక ఉదాహరణ ఇస్తుంది ఎలా ఒక క్రిందికి ధోరణి లో ఓపెన్ స్థానం విభేదం పరిస్థితి, దీపస్తంభమును నమూనాలు మరియు యాదృచ్ఛిక కలయిక తో. ఉదాహరణలో క్రింద మేము H1 సమయం ఫ్రేమ్ కరెన్సీ GBP డాలర్లు ఒక ఉదాహరణ ఇస్తుంది . వివరంగా, చిత్రాన్ని క్రింద చిత్రాన్ని పొందుటకు. 1. మొదటి చూపులో మేము ఆ జరుగుతుందో ఒక ధోరణి ధోరణి డౌన్ చూడండి…

uptrend విత్ యాదృచ్చిక విభేదం EXAMPLE

ganifx/ జూన్ 12, 2017/ ఏకీభవించటం విభేదం/ 0 వ్యాఖ్యలు

ఈ సమయంలో మేము ఒక ఉదాహరణ ఇస్తుంది ఎలా పెరుగుతున్న ధోరణి లో ఓపెన్ స్థానం విభేదం పరిస్థితి, కదిలే సగటులు మరియు యాదృచ్ఛిక కలయిక తో. ఉదాహరణలో క్రింద మేము సమయం ఫ్రేమ్ H1 లో EUR JPY కరెన్సీ ఒక ఉదాహరణ ఇస్తుంది . వివరంగా, చిత్రాన్ని క్రింద చిత్రాన్ని పొందుటకు. 1. మొదటి చూపులో మేము ఆ జరుగుతుందో ఒక ధోరణి ఉంది చూడండి…

సంబంధిత కన్వర్జెన్స్ అపసరణానికి కనుగొనడం

ganifx/ జూన్ 12, 2017/ ఏకీభవించటం విభేదం/ 0 వ్యాఖ్యలు

మునుపటి విభాగంలో ఒక బిట్ ఇప్పటికే కూడా ఏ లక్షణాలు చూపుతుంది సూచికల ఒక పాటు MACD విభేదం యాదృచ్ఛిక అని పేర్కొన్నారు. యాదృచ్ఛిక సూచిక ఉపయోగించడానికి ఎలా ప్రధానంగా MACD పోలి ఉంటుంది . యాదృచ్ఛిక సూచిక ప్రామాణిక సెట్టింగులను ఉపయోగించి తీసుకున్నట్లు. Membacanyapun దాదాపు సూచికలను MACD విభేదం ఉపయోగించడం ద్వారా ఇదే విధంగా. మేము యాదృచ్చిక సూచిక జోడించిన తర్వాత అప్పుడు మేము లక్షణాలు డైవర్జెన్స్ mendeksi ఉంటుంది…

CARA MENAMBAHKAN INDIKATOR BARU

ganifx/ జూన్ 7, 2017/ ఫారెక్స్ బేసిక్స్/ 0 వ్యాఖ్యలు

Indikator yang sudah disediakan MT4 kadang kala bagi sebagian trader masih belum cukup, kadang kala yang ahli dalam programer akan membuat indikator sendiri sesuai dengan keinginannya. Memang masih banyak indikator yang belum disediakan MT4 yang mampu mewujudkan keinginan semua trader. Kita bisa memasukkan indikator baru ke dalam MT4 kita sebagai tambahan atau pelengkap sistem trading yang kita buat. Cara memasukkan indikator

MA మరియు RSI ట్రేడింగ్ వ్యూహం

ganifx/ జూన్ 2, 2017/ వ్యూహం/ 0 వ్యాఖ్యలు

Pada kesempatan kali ini kita akan membuat strategi trading dengan menggabungkan dua indikator yaitu Moving average dan RSI. Indikator moving average bersifat membaca terjadinya trend , sedangkan RSI berfungsi sebagai oscillator yang memfilter terjadinya kondisi over bought dan over sold. Pada kesempatan kali ini , kita akan menggunakan indikator moving average period 20 dan RSI 14. Pada contoh di bawah ini kita menggunakan

తో విదీశీ వ్యాపార వ్యూహాలు 3 కదిలే సగటు

ganifx/ జూన్ 2, 2017/ వ్యూహం/ 0 వ్యాఖ్యలు

Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat strategi trading dengan menggunakan indikator Moving Average yang terdiri dari Moving average period 20 , 50 మరియు 200. Maksud dari pemilihan period ini adalah , Moving Average 20 mewakili trend jangka pendek, period 50 mewakili trend jangka menengah dan perid 200 mewakili trend jangka panjang. Cara menampilkan MA tinggal klik pada bagian indikator

ధ్వని సూచికల ఉపయోగించుకోవడం

ganifx/ జూన్ 1, 2017/ సూచిక/ 0 వ్యాఖ్యలు

Pada kesempatan kali ini kita membahas indikator volume, salah satu indikator yang amat sangat penting namun kadang menimbulkan kontoversi. Kontroversi di sini maksudnya , tidak semua trader dan pelaku pasar sependapat bahwa volume yang ditampilkan pada MT4 itu sama dengan real volume pada pasar valuta asing sebenarnya. Hal ini disebabkan dengan berbedanya besarnya volume antara broker satu dan broker lainnya yang

ఉపయోగించుకోవడం యాదృచ్ఛిక

ganifx/ జూన్ 1, 2017/ సూచిక/ 0 వ్యాఖ్యలు

Salah satu indikator lainnya yang menunjukkan harga sudah over bought dan over sold adalah indikator Stochastic. Sehingga indikator stochastic ini masuk dalam kategori oscillator. Indikator ini sangat familiar untuk menentukan kapan kita akan melepas posisi jual dan berganti dengan posisi beli ataupun juga sebaliknya. Pada dasarnya indikator Stochastic ini hampir mirip dengan RSI seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Pada indikator Stochastic

సూచికలు RSI ఉపయోగించుకోవడం

ganifx/ జూన్ 1, 2017/ సూచిక/ 0 వ్యాఖ్యలు

Indikator selanjutnya yang akan kita bahas adalah RSI atau singkatan dari Relative Strenght Index .Indikator RSI ini banyak digunakan para trader untuk menentukan kapan terjadinya overbought dan oversold di market. Indikator ini pertama kali diperkenalkan oleh J. Welles Wilder pada tahun 1978. Nilai dari indikator RSI ini berada pada kisaran 0 కు 100, itulah sebabnya mengapa indikator ini digolongkan dalam