ట్యాగ్ ఆర్కైవ్స్: నగదు నిర్వహణ

SIFAT TERGESAGESA DALAM TRADING

ganifx/ అక్టోబర్ 29, 2017/ మానసిక ట్రేడింగ్/ 0 వ్యాఖ్యలు

Hal selanjutnya yang sangat menghambat bahkan membuat kita bisa gagal di dunia trading ini adalah sifat tergesagesa. Tergesagesa ini maksudnya bisa dalam artian banyak hal, seperti tergesagesa melakukan open posisi, tergesagesa menutup posisi bahkan tergesagesa melakukan deposit atau terjun ke real akun. Tergesagesa membuka posisi ini juga sering dilakukan kebanyakan

GREAT START CAPITAL ఉపయోగించడము

ganifx/ అక్టోబర్ 23, 2017/ మానసిక ట్రేడింగ్/ 0 వ్యాఖ్యలు

Kesalahan awal bagi seorang trader lainnya adalah langsung menggunakan modal yang besar saat awal trading. Hal ini bisa jadi dipicu oleh rasa percaya diri yang terlalu besar atau berlebihan. Banyak para trader yang beranggapan bahwa trading itu mudah karena hanya tinggal memilih beli atau jual, namun dalam kenyataannya tidak semudah yang kita banyangkan . Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah

BAD నగదు నిర్వహణ

ganifx/ అక్టోబర్ 23, 2017/ మానసిక ట్రేడింగ్/ 0 వ్యాఖ్యలు

Kesalahan selanjutnya yang sering dilakaukan trader adalah tidak menggunakan money management yang baik. Pada bagian sebelumnya sudah kita bahas berbagai macam money management yang bisa kita terapkan dalam trading, memang itu tidaklah mudah karena butuh komitmen yang tinggi agar kita mampu bertahan dari kerugian yang lebih besar. setiap akan melakukan transaksi kita harus menghitung terlebih dahulu berapa modal kita , berapa

MARKET ప్రెడిక్టింగ్ ఒప్పుకోరు

ganifx/ అక్టోబర్ 23, 2017/ మానసిక ట్రేడింగ్/ 0 వ్యాఖ్యలు

Kesalahan selanjutnya yang sering dilakukan para trader adalah dengan sering meramal market. Meramal di sini berbeda dengan memprediksi, kalau meramal biasanya tingkat keyakinan kita cederung lebih tinggi bahkan kadang diluar akal sehat, sedangkan memprediksi biasanya berdasarkan data atau kebiasaan harga yang seringnya terjadi. Kita sepakat bahwa pergerakan harga akan kemana kita tidak akan pernah tahu, yang kita lakukan hanyalah mengikuti apa

దీన్ని వాణిజ్య విధానం అనుసరిస్తూ

ganifx/ అక్టోబర్ 23, 2017/ మానసిక ట్రేడింగ్/ 0 వ్యాఖ్యలు

Hal lain yang sering menjadi penyebab kegagalan trading adalah tidak mengikuti sistem trading yang kita buat. Kita pasti mempunyai rule masingmasing setiap kita akan melakukan open posisi pasti sudah mempunyai alasan yang jelas, lengkap dengan batasan kerugian dan pengambilan keuntungan. Namun kadang kala kita tidak taat pada sistem trading yang kita buat sendiri. Inilah keadaan yang lucu namun sungguh terjadi

ట్రేడింగ్ వైఫల్యం కారణాలు

ganifx/ అక్టోబర్ 23, 2017/ మానసిక ట్రేడింగ్/ 0 వ్యాఖ్యలు

Salah satu faktor penentu keberhasilan trading adalah psikologis yang sehat. Banyak trader yang menderita kerugian yang besar bahkan nyaris bangkrut bukan karena tidak mempunyai sistem yang bagus atau tidak bisa melakukan analisa, tapi justru karena psikologis yang tidak bagus. Faktorfaktor atau kesalahan yang fatal dalam trading forex adalah sebagai berikut : 1. Terbawa emosi ingin cepat kaya 2. Trading

PENEMPATAN STOP LOSS BERDASARKAN GRAFIK

ganifx/ అక్టోబర్ 11, 2017/ డబ్బు managemne/ 0 వ్యాఖ్యలు

Metode penempatan stop loss selanjutnya adalah berdasarkan grafik atau pola yang terbentuk. Cara ini biasanya banyak dilakukan oleh para trader teknikal di mana setiap melakukan transaksi selalu berdasarkan pattern atau pola yang terbentuk. nah, penempatan stop loss dengan melihat pola grafik ini sebenarnya cukup bagus karena kita sudah mempunyai acuan yang jelas di mana kita akan menempatkan stop loss setiap transaksi. Misalkan

STOP LOSS BERDASARKAN WAKTU

ganifx/ అక్టోబర్ 11, 2017/ డబ్బు managemne/ 0 వ్యాఖ్యలు

Metode selanjutnya yang sering digunakan trader dalam penempatan stop loss adalah berdasarkan waktu. Cara ini biasanya digunakan oleh trader tipe long term atau swing dan para pemain saham. Karena bisanya mereka hanya melakukan open posisi dengan sangat sedikit , kadang hanya open posisi sekali dalam satu minggu dan akan ditengok kembali setelah beberapa minggu kemudian. Karena cara ini dilakukan dalam jangka panjang

STOP LOSS BERDASARKAN VOLATILITAS

ganifx/ అక్టోబర్ 11, 2017/ డబ్బు managemne/ 0 వ్యాఖ్యలు

Metode selanjutnya dalam menempatkan atau menentukan stop loss adalah berdasarkan volatilitas harga. Perlu kita ketahui bahwa setiap pasangan mata uang mempunyai volatilitas yang berbedabeda. Pergerakan mata uang EUR USD akan berbeda dengan mata uang GBP JPY , karena mempunyai range harian yang berbeda, yang kadang sangat tidak terkontrol sewaktu ada momentum berita yang berdampak besar. nah, penempatan stop loss tiap

CAPITAL ట్రేడింగ్ రక్షణ

ganifx/ అక్టోబర్ 11, 2017/ డబ్బు managemne/ 0 వ్యాఖ్యలు

ఈవెంట్ రక్షణ లేదా సాధారణంగా ఒక స్టాప్ నష్టం అంటారు లేదా కట్ నష్టం ప్రపంచ వాణిజ్య లో ఒక సాధారణ విషయం. నిజ వ్యాపార ప్రపంచంలో ఒక సాధారణ ఉదాహరణగా యొక్క మేము వ్యవస్థాపకులు సిద్ధంగా భోజనం చెప్తున్నారు వీలు, ఆహార వివిధ రకాల అమ్ముతున్న. డిమాండ్ లేదా డిమాండ్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అని వంటకాలు మధ్య జపనీస్ వంటకాలు చాలా ఉంది, తక్కువ అయితే చాలా…